Diploma eisen

A-B-C zwemdiploma


Het ENVOZ ABC bestaat uit drie Internationale Zwemdiploma's: A, B en C.
Het ENVOZ-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind.
De zwemdiploma's A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.
De groepen bestaan uit circa 6 kinderen bij 1 onderwijzer.
Kinderen vanaf 4 jaar zijn bij ons van harte welkom, want hoe eerder ze zwemmen leren des te vrijer dat ze zullen zijn in het water.
De kinderen blijven tot aan de diplomagroep in dezelfde groep zwemmen. Wij werken niet met een doorschuifsysteem.

Door de diepte van de zwembaden is er voor de kinderen geen mogelijkheid om te staan. Zo gaan ze direct op speelse wijze aan de slag, uiteraard mét hulp- en drijfmiddelen én het vrolijk gekleurde zwemvestje met drijvers. In dit zwemvestje, dat uw kind de eerste periode gebruikt, zitten drijvers verwerkt waardoor het veilig en ongehinderd kan bewegen in het water en gemakkelijk op buik en rug drijven. Gevolg hiervan is dat de kinderen snel vertrouwd raken met water en zich watervrij voelen. Doordat de kinderen niet kunnen staan in het zwembad gaan ze automatisch bewegen. Hierdoor kan er snel begonnen worden met technische vaardigheden. Indien deze vorderingen goed gaan wordt verder geoefend zonder het zwemvestje.

Schaf het zwemvestje aan vóór de eerste zwemles, zodat deze aanwezig is als u kind gaat starten.
Klik hier om het zwemvestje te bestellen.


Natuurlijk gaat er een behoorlijke tijd over heen voordat u kind zijn/haar A diploma gaat halen. Daarom hebben wij een in onze lessen een toets moment toegevoegd zodat u kind toch al eerder beloond gaat worden. Dit doen wij met het Walvis certificaat. U kind moet dan verschillende onderdelen beheersen zowel met als zonder drijfmiddelen.


Is u kind klaar om zijn/haar diploma te halen, gaan we dit doen op de locatie waar zij ook hun zwemles hebben. Dit gebeurt voornamelijk in het weekend. U komt dan 1-malig gezellig met u kind op het afgesproken tijdstip en 5 andere kinderen afzwemmen.
Daarna stroomt u kind dan door naar de B of C groep. Deze zullen zij dan ook in enkele weken doorlopen totdat zij alle eisen beheersen en zwemmen dan ook af op afgesproken tijd in het weekend.

Na het behalen van het ABC diploma houdt het bij onze zwemschool natuurlijk niet op.
U kind kan nog verder gaan met het ontwikkelen van zijn/haar zwemkwaliteiten.
Zwaardvis, Dolfijn, Survivaldiploma’s, snorkelen en de Zwembrevetten worden bij ons ook aangeboden.

Verder is het voor u en uw kind ook belangrijk om de zwemresultaten te kunnen zien.
Dit doen wij via een online zwemscoresysteem waarop u gewoon met uw inlogcode kunt inloggen. Hiermee bent u dan ook op de hoogte wanneer dat u kind zijn/haar Walviscertificaat gaat halen en vervolgens hun ABC diploma.
Hierin kunt u dan ook afmelden "tot een maximum van 4 lessen, zie onze algemene voorwaarden" Internet speelt in dit systeem een belangrijke rol.
De leerlingen, hun ouders en hun grootouders kunnen via de Zwemscore op internet op de hoogte blijven van de vorderingen van de zwemlessen voor het Envoz-ABC.
Hierin kunt u dan ook afmelden voor een les en eventueel inhalen als er plek vrij is op een andere tijd.

De groepen bestaan uit circa 6 kinderen bij 1 onderwijzer.
En bij de B/C groepen zijn er maximaal 8/9 kinderen bij 1 onderwijzer