Planning:

Week 50 2016

Week 4 2017

Week 10

Week 16

Week 22

Week 28

De kijkweken

Tijdens een kijkweek mogen de ouders in het bad aanwezig blijven.
In het belang van het kind beperken wij dit tot een half uur.
De kinderen zijn snel afgeleid en nemen zo minder op. Wij zullen in dit half uur alles behandelen wat we in de afgelopen weken geleerd hebben, zodat u een goede indruk krijgt hoe het met de vorderingen is.
Zorgt u a.u.b. voor slippers (of blote voeten).
Tijdens de eerste les van uw kind, mag u ook een half uur blijven kijken.

De kijkweken starten altijd op zondag en zijn tot en met de zaterdag.
De planning voor de kijkweken is zoals in de linker kolom weergegeven